Wispr

Alles dat je moet weten

Introductie


Vandaag de dag doen overheden en hackers er alles aan om jouw online privacy te ondermijnen, en Wispr biedt een oplossing voor dit probleem. Onze doelstelling is om één van de meest veilige en gedecentraliseerde communicatieplatformen te creëren die meekijkende partijen volledig omzeilt. Door het toepassen van blockchain technologie zal Wispr een razendsnel en gedecentraliseerd netwerk aanbieden waarmee je ieder bericht, waar dan ook ter wereld, kan sturen zonder dat bedrijven of overheden je berichten kunnen lezen.

Privacy


WhatsApp is momenteel de grootste messaging applicatie ter wereld, met ongeveer 1 miljard gebruikers die dagelijks actief zijn en gezamenlijk zo'n 55 miljard berichten per dag sturen. Alle populaire online messaging applicaties worden aangeboden door derde partijen, wat betekent dat er een grote kans bestaat dat je privacy wordt geschonden. Facebook heeft WhatsApp in 2014 gekocht en sinds augustus 2016 heeft Facebook actief gebruik gemaakt van de data van gebruikers om hun algoritmes voor online advertenties te verbeteren. Edward Snowden heeft de wereld echter laten zien dat naast grote bedrijven, óók overheden een grote bedreiging voor jouw online data vormen. Blockchain technologie bezit de mogelijkheid om te voorkomen dat deze inbreuk op jouw privacy plaatsvindt en de mensen beginnen zich er steeds bewuster van te worden.

Censuur


Twee derde van het wereldwijde aantal gebruikers van het internet leeft onder een bewind waar overheidscensuur plaatsvindt, volgens een rapport van Freedom House. Freedom House, een pro-democratische denktank, heeft bevonden dat in 2016 voor het zesde achtereenvolgende jaar, de vrijheid op internet beperkter is geworden doordat overheden hard optreden tegen social media platformen en messaging applicaties.

In 2016 werden onder andere messaging applicaties zoals WhatsApp en Telegram hard aangepakt. Het gebruik van WhatsApp werd dat jaar in 12 landen verboden of geblokkeerd - zoals in Bahrein, Bangladesh en Ethiopië, waar overheden het blokkeerden als reactie op protesten van burgers. Het gebruik van Telegram werd beperkt in vier landen, waaronder China, waar de overheid het blokkeerde als reactie op de groeiende populariteit van de app onder mensenrechtenactivisten en advocaten.

Met ons gedecentraliseerde netwerk zullen overheden in de toekomst niet in staat zijn om mensen het gebruik van de Wispr messaging applicatie te ontzeggen. Ons protocol biedt volledige anonimiteit, zodat zelfs politieke tegenstanders van een bewind of mensenrechtenactivisten veilig berichten naar elkaar kunnen versturen, zonder dat overheden dit kunnen voorkomen.

Hetgeen dat hierboven geschreven staat is een duidelijke schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat door de Verenigde Naties is opgesteld.

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te hebben en deze te delen. Verder omvat het het recht om ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden te ontvangen en te delen.

De Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 19

Wij bij Wispr geloven in deze verklaring, en door onze service wereldwijd aan te bieden streven wij ernaar om de mensen hun vrijheid terug te kunnen geven.

Passief inkomen


WSP is een Proof of Stake (PoS) munt. Dit betekent dat de circulerende hoeveelheid elk jaar zal toenemen met een vast percentage. Dit wordt bewerkstelligd door het uitgeven van nieuwe WSP bij elk gevonden block (zogeheten block reward). 60 % van deze block rewards zal verdeeld worden onder normale wallets die online zijn. De overige 40% wordt verdeeld onder de masternodes. De voornaamste voordelen van PoS ten opzichte van PoW (Proof of Work) zijn:

Vraag je je af wie dit allemaal gaan verwezenlijken?